CONTACTA'NS!

E-mail: marta@familiaritatsdiverses.com
Telèfon: 630 762 138

Diversitat familiar 

 Diversitat familiar


Com és la nostra família?
Com la volem construir?
Com afrontem la criança?
Com afrontem l’escolarització?
Com responem a les preguntes que van sorgint?
Com normalitzar a la societat el nostre model familiar?

 

Les famílies han canviat. Actualment, la família heteroparental ja no és l'únic model familiar acceptat, ni tampoc, en molts contextos, és el majoritari.

En els darrers anys ens hem allunyat de la idea de família tradicional (família heteroparental) en contraposició de famílies desestructurades (famílies que no responien al model heteroparental), per parlar de diversitat familiar, en que les famílies per elecció, o per transicions ecològiques, podem tenir estructures molt diverses.

Després de moltes lluites socials i canvis legals la diversitat familiar és una realitat, però encara ens queden molts reptes importants per resoldre, tant a nivell social com en la criança en les diferents etapes del desenvolupament.

Entre la diversitat familiar present a la nostra societat, podem tenir en compte diferents aspectes:

Com i quan s'ha accedit a la parentalitat:

 • Biològiques.

 • Donació reproductiva.

 • Adoptives.

 • D'acollida.

Com és l'estructura familiar:

 • Individuals: Monomaternal | Monopaternal.

 • Parelles: Heteroparental | Homomaternal | Homopaternal.

 • Grups: Triparentalitat | Parentalitat oberta | Cocriança | Centres d’acolliment | Reconstituïdes | Enllaçades.

Models
Familiaritats diverses: Diversitat familiar, diversitat relacional i interseccionalitats

 

A més, aquestes diferents opcions es poden creuar entre elles. Així, la diversitat familiar obre un escenari social més ric, però també més complex.

En totes les famílies hi ha aspectes comuns que s’han de tenir en compte i afrontar:

 • Prendre decisions sobre la criança de les filles, fills i fillis.

 • Construir respostes familiars davant les dificultats.

 • Promoure vincles, rutines, rituals, hàbits i formació.

 • Treballar els rols dels diferents membres de la família.

 • Trencar amb els estereotips dels rols de gènere.

 • Organitzar la criança.

 

Però també, els diferents models familiars impliquen certes particularitats i reptes que s’han de treballar i abordar de manera específica, tenint en compte:

 • El context familiar i social de la família.

 • Les dificultats i els recursos que es detecten.

 • Les preocupacions de la família.

Cal ser conscients que, malgrat diversitat familiar, totes les famílies poden respondre a les seves pròpies necessitats. No obstant, en moltes ocasions és important acompanyar a les famílies per tal que trobin els recursos socials necessaris per construir un entorn de criança potenciador del desenvolupament.

Des de familiaritats diverses podem acompanyar-vos en aquest procés.

 

Vols més informació? Contacta'ns i demana informació

 

Serveis per treballar la diversitat familiar: